Pressen skriver - www.jensmøller.com

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Pressen skriver

April.2007.


Jens Møller valgt til formand for Museum Sønderjylland.

Bestyrelsen i Museum Sønderjylland som består af de 4 sønderjyske kommunes repræsentanter som er flg. Kulturudvalgsformand Povl Kylling Petersen og næstformand Tim Wulff Aabenraa, Kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt og A.P. Hansen Sønderborg, Kulturudvalgsformand Jens Chr. Gjesing og Rita Juhl Haderslev, og fra Tønder Eike Albrechtsen og Jens Møller, og Region Syddanmarks 2 repræsentanter Villy Sahl og Jens Andresen.. Medarbejderrepræsentanten er Elsemarie Dam-Jensen. Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Møller som formand og med Poul Kylling Petersen som næstformand.

Museum Sønderjylland er en konsekvens af Danmarks største museumsfusion , hvor flg store museer i Sønderjylland indgår nemlig Midtsønderjyllands Museum i Gram, Haderslev Museum, Aabenraa Museum/Sønderjyllands Søfartsmuseum, Kunstmuseet på Brøndlund Slot, Museet på Sønderborg Slot, Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder Museum, samt Institut for Sønderjysk Lokalhistorie i Aabenra.
Ved dannelsen af Museum Sønderjylland med museum på mere end 20 adresser rundt i Sønderjylland og med et meget stort budget som bliver delvist finnanceret af Kulturministeriet , som et såkaldt § 16 museum.
Hermed blev der skabt et unikt kulturelt fyrtårn, som vil få stor betydning for landsdelen både nationalt og internationalt.

Jens Møller som nu står i spidsen for Museum Sønderjylland er ikke helt ukendt med museums verdenen. Som nyvalgt amtsrådsmedlem og formand for Aabenraa Museums bestyrelse løste han en politisk meget vanskelig opgave i forhold til planerne om udbygning og fremtiden, en opgave der havde været på den politiske dagsorden i de forgangne sidste 7 år, og hvor der ikke var mange der gav ham en chance for at køre projektet i mål, også fordi samarbejdet mellem amt og kommunen hele tiden blev vanskeliggjort af modsatrettede beslutninger, men projektet blev kørt kørt så langt frem at der til slut kun var Aabenraa kommune som skulle sige ja til projektet. Man valgte at sige nej.
Han har i de forgangne 9 år siddet i bestyrelsen for Sønderjyllands Kunstmuseums bestyrelse i Tønder, sideløbende med at han ved sidste amtsrådsvalg blev formand, efter en turbulent tid, på Museet på Sønderborg Slot. Her formåede han sammen med ledelsen og medarbejdere at skabe arbejdsglæde og dynamik, som udmøntede sig i mange flotte resultater.

Jens Møller er ligeledes formand for "Fonden for Dybbøl Mølle" som står lige midt i en vanskelig proces omkring ansvaret for en mislykket renovering af møllen, men som han altid siger "der skimtes lys ude i tunnelen"

Han er ligeledes genvalgt til formand for "Den selvejende fond for Dybbøl Banke" som er i gang med at lægge sidste hånd på et byggeri som fortæller vore efterkommere historien fra 1864 på en meget levende måde, dette byggeri har et budget på mere end 16 millioner.

Så der kan vel ikke siges andet end at det er en erfaren herre der sidder sig for enden af bordet, og som om nogen har den sønderjyske historie med sig som ballast. 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü