Dybbøl Mølle - www.jensmøller.com

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Dybbøl Mølle

Kulturen i Sønderjylland:

Dybbøl Mølle – et nationalt symbol.


1741 - 45 Dybbøl Mølle bliver bygget.

1800 Nedbrændte møllen efter lynnedslag, men bliver straks opført igen.

1848 Det danske militær opretter en post i møllen. De danske og tyske tropper står over for hinanden tæt på møllen.

1849 Møllen bliver stukket i brand under bayerske troppers tilbagetrækning. Genopbygget i 1853.

1864 Det danske militær opretter igen en post i møllen, hvorfra det signalerer til de danske tropper. 10. april bliver møllen skudt i grus af tyske granater. Senere i april taber danskerne Slesvig-Holsten til hertugdømmet Prøjsen. Møllen bliver genopført i efteråret 1864.

1895 Et selskab af danskere og dansksindede fra det tyske Sønderjylland køber møllen for at sikre, at den bliver på danske hænder.

1920 Sønderjylland bliver dansk. Genforeningsfesten bliver holdt på Dybbøl Banke den 11. juni.

1935 Nedbrændte møllen efter kortslutning.

Den nuværende mølle er således den 5`møllebygning, og af møllens oprindelige bygningsværker, stammer murværket op til omgangen fra den i 1849 efter branden genopførte mølle
Møllen er en såkaldt hollandsk mølle, muret af sten til hatten.
Tvende Gange skudt i Grus
atter rejst som møllehus
vogter for et Mindebo
Selv en Bauta Dansk og Tro.

Spejd saa langt Dit Øje naar
Grav ved Grav i Marken staar
Danske Mænd gav Livet hen
Troskab holder Skansen end

Taaredugget Ærekrans
slaar om Dybbøls Navn sin Glans
Slægten dør men Sproget binder
Fremtid gror af dyre Minder.Tavlen med ovenstående vers, der er forfattet af islændingen Thordur Thomasson, der var præst i Horsens, blev anbragt på møllen på 50-årsdagen i 1914, men samme dag efter efter ordre fjernet, og igen opsat ved genforeningen i 1920.
Dybbøl Sangen.

Der findes en plet på Sundeved.

Mel.: Den signede dag…


Der findes en plet på Sundeved,
som ligger i danskens tanke.
Enhver som har kendskab ved besked
at pletten er Dybbølbanke.
Den siger os danske mer og mer
i form af en mindesranke.

Men ranken flettes af mange ting
og knuger vort sind og hjerte.
Vi føler for alvor tidens spring
og mærker et sting af smerte.
Men tiden har lært os at forstå
at det er et mindesmærke.

Se Dybbøl Mølle i solopgang,
et syn som vil én betage.
Den maler sit korn med fuglesang,
som den har gjort alle dage.
Endskønt tvende gange skudt i grus
bli`r den vort symbol at arve.

Vi takker vor Gud i Himmerrig
at blodet ej flød forgæves.
Det var ikke bare Danskens krig
men også de fremmed hæres.
Vi tabte slaget, men ej vort mod
vort hoved vi stolt kan bære.

På Dybbøl findes en mindelund,
som viser de faldnes grave.
Man blotter sit hoved en liden stund
til ære for Danmarks brave.
De hvile skal nu i Jesu navn
i denne så smukke have.

Tale ved Bøffelkobbeldagen 2012.02,22Jeg vil meget gerne sige "De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber" med K.E.Nielsen i spidsen rigtig mange tak for hans opfordring til at tale i dag ved denne højtidelighed ved Bøffelkobbeldagen.

DSI Dybbøl Mølle indgik for et par år siden den aftale med De Danske Forsvarsbrødre, at højtideligholdelsen af den 22. februar skulle afholdes i De Danske Forsvarsbrødres regi, så længe de eksisterer. Jeg må sige, at jeg opfatter foreningen som både levedygtig og tidssvarende.

Som formand for fortællestederne på Dybbøl Banke kan jeg sige, at Dybbøl Mølle stråler smukkere end den har gjort i mange år. Den indsamling, som lige nu er i gang, handler ikke om at redde en ruin, men om at sikre fremtiden. Nu får vi også stuehuset restaureret, så hele mølleanlægget fremtræder smukt til 150 året for slaget på Dybbøl, nemlig i 2014.  

Aldrig har der været så meget fokus på Dybbøl, som der har været de senere år. Og der komer stadig mere, efterhånden som vi nærmer os 2014. Samtidig er der hele tiden debat i form af artikler og læserbreve om Dybbøl Banke. Man har bl.a. spurgt om, hvem der ejer den sønderjyske historie? Og svaret er: Det gør både os alle - og mange grupper hver for sig. Mange sønderjyder glemmer, sat 1864 ikke kun var et sønderjysk anliggende. Jeg ved ganske udmærket, at Sønderjyderne efterfølgende betalte en meget høj pris mellem 1864 og frem til 1920. Men 1864 var et dansk anliggende, en krig mellem nationen Danmark på den ene side og Preussen og Østrig på den anden.

Dybbøl Mølle symboliserer ikke bare et dansk nederlag, men også en dansk vilje til at værne om og forsvare dansk ret, retten til Slesvig. For de danske sønderjyder var kampen 18. april et udtryk for nationens solidaritet med de danske slesvigere- og Dybbøl Mølle har derfor frem til vore dage været et symbol for sønderjyderne på livsvilje og udholdenhed.

Danmarks nederlag til Prøjsen gav os en forståelse for, og erkendelse af, at vi skal tage vare på vores land, ikke bare i det militære forsvar, men også ved at bygge et godt samfund med stærk sammenhængskraft. Det er en opgave, sønderjyder og alle andre danskere skal bære ansvar for i fremtiden. Derfor betyder 1864 trods nederlaget så meget for os alle i dag. Og derfor er Dybbøl Mølle er blevet et dansk vartegn, - et meget stærkt brand, som man siger i dag.  

22 februar - i dag for 148 år siden fandt de sidste forpostfægtninger sted her ved Bøffelkobbel, før preusserne rykkede tæt frem mod Dybbøl Banke. Hændelsen var smertelig , som Danmarks tab altid er, men det var på dansk jord det fandt sted og for Danmarks sag. Vi mindes og højtideligholder dagen - dog specielt de to grave hvor
" Dragon Jens Christensen - Spjellerup på Stevns
" Infanterist Hans Hansen - Kyse ved Næstved  
ligger begravet.  

Både de faldne og ægteparret Katrine og Jørgen Fink, der boede i "Bøffelkobbelhuset", skal mindes i dag. Katrine og Jørgen Finks reaktion og handling var for dem naturlig og enestående: Først på dagen, hvor de tog de to hårdt sårede ind i den pæneste stue. Derefter den følgende dag, hvor de blev begravet på den smukkeste plads de havde, i forhaven. Og bagefter den uafbrudte pasning af graven helt indtil deres dødsdag, fortsat af datteren Marie indtil 1938. Og i dag, hvor efterkommere af de faldne stadigt deltager - også i år - i højtideligheden.  

Vi skal også være klar over, at de fleste danske soldater blev hentet hjem til deres kirkesogne. Men Jens Christensen og Hans Hansen blev som nogle af de få liggende i Slesvigs jord - hjemme må de nøjes med en mindeplade. Derfor er det også så naturligt og gribende, at I kommer fra Spjellerup og Kyse hvert år møder op med Jeres fane!.  

Bøffelkobbelhuset indgik sidste år som en del af DSI Dybbøl Mølle. I bestyrelsen er vi både glade og ikke mindst ydmyge over for dette ansvar. Som tidligere nævnt forbliver højtideligholdelsen den 22. februar i De Danske Forsvarsbrødres regi, og der kan det simpelthen ikke ligge bedre. I DSI Dybbøl Mølle arbejder vi samtidigt med formidlingen af hele historien om 1864. Og her passer "Bøffelkobbelhuset" fortrinligt ind som en vigtig brik.  

Efter at de sidste lejere flyttede fra huset i starten af 2011, har vi i det forløbne år med hjælp fra personalet på Historiecenteret restaureret huset indvendigt. Nu har et sønderjysk fond trådt yderligere til, nemlig P.J.Schmidt Fonden til med en donation til restaurering af vinduer, døre og facade. Vi håber derfor, at vi i løbet af foråret kan gøre huset klar til nye beboere og dermed sikre den daglige pasning, ikke mindst af forhaven med det historiske gravsted.

Jeg er glad og stolt over at kunne stå her i dag, og jeg vil her til slut gerne udtrykke min tak til:  
- Familiemedlemmerne til de to begravede  
- Lokalforeningerne med deres fanebærere.
- De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber repræsenteret ved præsident K. E. Nielsen  
- P. J. Schmidt Fonden, repræsenteret ved Peter Schmidt.
- Sønderborg Kommune repræsenteret ved Borgmester Aase Nygaard  

Og endelig en stor Tak til alle andre, der er mødt op i dag! 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü