Historiecentret på Dybbøl Banke - www.jensmøller.com

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Historiecentret på Dybbøl Banke

Kulturen i Sønderjylland:

Dybbøl Banke var skueplads for afgørende begivenheder i dansk, tysk og europæisk historie.

For det første var Dybbøl Banke skueplads for slaget 5. juni 1848 i begyndelsen af 1. slesvigske krig 1848-50. Den Danske sejr denne dato var baggrunden for valget af 5. juni som grundlovsdag året efter, i 1849.
For det andet foregik her i 1864 hovedkampen mellem Preussen og Danmark i 2. slesvigske krig. Dybbølstillingen blev belejret gennem 2 ½ måned, Dybbøl Skanser blev stormet og erobret 18. april, og krigen afsluttedes med den preussiske erobring af Als den 29.junmi 1864.

1864 var omdrejningspunkt for skabelsen af to nationalstater: Danmark blev en nationalstat, som i skyggen af 1864 valgte den civile vej hen mod den nordiske velfærdsstat – mens Preussen med afsæt i sejren 1864 skabte en tysk nationalstat gennem sejren over Østrig 1866 og over Frankrig 1870-71. Det blev en europæisk storstat, hvis satsning på militær magt var med til at fremkalde de europæiske katastrofer: Første og Anden verdenskrig.
De to slesvigske krige ikke kun var et anliggende for kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten samt Preussen. Østrig intervenerede sammen med Preussen i 1864 på vegne af Det Tyske Forbund, og i fredsforhandlingerne spillede de øvrige europæiske stormagter, Frankrig, England og Rusland afgørende roller – ligesom de havde deltaget i efterspillet efter 1. slesvigske krig 1848-50.
De europæiske erfaringer – især hos Danmark og Tyskland – gennem det 20. århundrede om det fredelige civilsamfunds styrke og de militære løsningers nederlag har bidraget afgørende til at skabe det fælleseuropæiske projekt, som vi har i dag.

Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle har gennem 150 år fungeret som et af Europas væsentlige nationale erindringssteder.
Som erindringssted har Dybbøl gennemgået flere metamorfoser: I perioden fra 1864 til 1914 var Dybbøl Banke med skansearealet først og fremmest et tysk erindringssted om den første af de tre sejre: Düppel 1864, Königgrätz 1866 og Sedan 1870. Men Dybbøl Mølle fungerede jævnsides hermed som symbol for de dansksindede sønderjyder, som i 56 år måtte leve under tysk herredømme. Efter delingen af Slesvig 1920 blev Dybbøl-landskabet gradvist fordansket med opsætning af danske og nordiske mindesten og monumenter, kulminerende med sprængningen af de tyske sejrsmonumenter i 1945.
Fra 1992 er Dybbøl-området med Historiecenter Dybbøl Banke blevet inddraget i den moderne oplevelsesbaserede historieformidling. Samtidigt er den tidligere ensidige dansk-nationale fortælling på Dybbøl Banke blevet erstattet af en mere nationalt afbalanceret formidling:
Udstillingen på Dybbøl Mølle (1995) viser Dybbøl som både dansk og tysk erindringssted.øjtideligholdelsen af 18. april har siden 2002 haft deltagelse af repræsentanter for både det danske og det tyske militær, nu helt på lige fod.formidling inddrager i stigende grad den tyske side i film, fortællinger og ved re-enactments.er opsat skilt om det forsvundne tyske sejrsmonument.
Fortællingen om Dybbøl er under stadig udvikling  
Dybbøl er ikke et gammelt og glemt erindringssted – der sker hele tiden fornyelser. Her skal blot nævnes:
I 2005 og -06 blev der skabt organisatorisk og faglig helhed på Dybbøl Banke gennem samdriftsaftaler mellem Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og hhv. Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle.2008 blev Historiecenter Dybbøl Banke udbygget med genskabelsen af en dansk skanse 1864, som siden har dannet grundlag for både en mere levende og inddragende formidling og for en bedre forståelse af de rester af danske skanser, som ses i landskabet.Dybbøl Banke arbejder kontinuerligt med udvikling af formidlingsformer specielt rettet mod børn og unge, bl.a. med udnyttelse af mobilguidesystem i center og skanser.2012 er der blevet lanceret en ny ”Rute 1864”, som med gps-baseret mobilguidning og skilte med rekonstruktionstegninger af situationen 1864 formidler de mange andre skuepladser på Als og Sundeved for krigsbegivenhederne.2010-11 er stuehuset (Møllerboligen) ved Dybbøl Mølle blevet restaureret med støtte fra A.P. Møller-fonden til brug for personale og formidling ved Dybbøl Banke.2011 er Dybbøl Mølle m.fl. gået i samarbejde med Dansk Røde Kors om formidlingen af Dybbøl 1864 som første sted i Europa, hvor udsendinge fra Røde Kors i Genève var til stede på en krigsskueplads. Der planlægges et formidlingscenter for civilbefolkningens vilkår og det humanitære hjælpearbejde fra 1864 til i dag i den historiske ”Skansegård” på Dybbøl Banke.2011-12 er der nedsat både et sønderjysk, et regionalt og et nationalt udvalg, som skal udvikle og koordinere aktiviteterne i forbindelse med 150-året for 1864 i 2014.


Dybbøl Banke som mindepark.

I 1924 kom Dybbøl Banke i dansk nationaleje, og da ti 1864-skanser, hvoraf intet var levnet, markeredes med hvide sten, ligesom forskellige fundamenter udgravedes.
Som vartegn for mindeparken står Dybbøl Mølle, der er blevet genopført, og ikke mindre end tre gange. I 1849, 1864 og efter en brand i 1935. På bakken står der nogle af de gamle kanoner.
I en lille gravlund ved vejen (nær Kongeskansen) hviler 334 danske og 28 prøjsiske soldater og rundt om findes forskellige mindesmærker.
I øvrigt er der i terrænet opstillet mange marksten for enkelt faldne soldater.
På den såkaldte Kongeskanse nord for landevejen fandt den officielle genforeningsfest med sønderjydernes hyldning af Christian den tiende sted. Det var dagen efter kongens historiske ridt over den gamle grænse. Den største og mindesrige dag i Danmarks historie.
Efter den for Danmarks og ikke mindst for sønderjydernes store dag knyttedes båndet mellem Dybbøl og det danske kongehus tættere og tættere.

Æret være kong Christian den tiendes minde!


 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü