Biografi - www.jensmøller.com

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Biografi

Jeg har altid interesseret mig for politik og samfundet omkring mig. Det har resulteret i bestyrelsespost i den lokale Venstre forening, bestyrelsesarbejde i den Kommunale Ungdomsskolebestyrelse, hvor vi arbejdede med etableringen af Ungdomsskolen i den nu nedlagte lejrskole midt i Løgumkloster, og da man så efterfølgende spurgte mig, om jeg kunne gå ind i arbejdsgruppen der arbejdede med etableringen af en Efterskole i den nedlagte Røde Kors lejr bag Klosterhallen, tog jeg også denne udfordring op. Det resulterede i Sønderjyllands Idræts- og Naturefterskole (SINE) . I juni 1993 var jeg med til at etablere MUIF Erhvervsklub, hvis formål var at skabe et netværk af erhvervsvirksomheder der kunne støtte op om håndbolden, og skabe et kraftcenter for elitehåndbold i Sydvestjylland - et kraftcenter som er interessant for talenter fra hele Vesteregnen. Dette lykkedes faktisk, og efter en del år har man indgået et samarbejde med Tønder Sportsforening, og nu hedder "barnet" TMT.

Jeg blev valgt til Sønderjyllands Amtsråd hvor jeg var medlem i 9 år. Her var jeg bl.a. med til at beslutte den sønderjyske Sundhedsplan, hvori indgik Akutbilerne som rykkede ud til skader eller akut sygdomstilfælde, og som havde den store fordel at man straks kunne påbegynde behandlingen, og i samarbejde med skadestuen kunne aftale det videre forløb. Dette, sammen med aftalen med Rettungsdienst i Tyskland hvor fra lægerne kunne rekvirere helikoptorer, som kunne flyve tilskadekomne ind på sygehusene, har skabt større tryghed herude i det tyndt befolkede område.

Jeg har i Amtsrådet arbejdet med Sundhedspolitik, været bestyrelsesmedlem i det regionale trafikselskab Sydbus i alle 9 år, været i repræsentantskabet i Sønderjyllands Erhvervsselskab, og har i alle 9 år været involveret i det grænseoverskridende arbejde, hvor jeg har siddet i udvalget for "Ungdom og Sport", som jeg helt klart mener, at via sporten, som er en rigtig god mulighed for at komme til at kende hinanden meget bedre. Der er store uudnyttede muligheder i det grænseoverskridende samarbejde med vore naboer syd for grænsen. Vi skal selvfølgelig sidesættes med Ørestaden, og det betyder også at der skal tilgå os tilsvarende økonomiske midler, som man får til Ørestaden fra staten. Jeg kan ikke se nogen begrundelse for, at dette ikke sker!

Jeg var medlem af Tønder Kommunalbestyrelse, og ligeledes medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.
Jeg var formand for Museum Sønderjylland, som varetager alle museale aktiviteter i hele Sønderjylland. Jeg er ligeledes formand for de 2 selvejende bestyrelser, henholdsvis Dybbøl Bankes bestyrelse, og ikke mindst Dybbøl Mølles bestyrelse, hvor vi har haft store meget store restaureringsarbejder på Danmarks Nationalsymbol.

Jeg har erfaring fra mange forskellige bestyrelser, min store interesse ligger i de sønderjyske forhold, både hvad angår datiden, nutiden og ikke mindst fremtiden for den landsdel som jeg holder så meget af. Med denne baggrund var let for mig at starte med det politiske arbejde i Region Syddanmark fra dag 1.

Jeg er uddannet automekaniker, og har arbejdet i forskellige automobilvirksomheder i området, kun afbrudt af min værnepligt i København.

August 1979 blev jeg selvstændig automobilforhandler i Bedsted med forhandling af LADA automobiler i hele det sydvestlige hjørne af Danmark, jeg har stor succes med mærket, og var i et år den forhandler i Danmark der havde solgt næstflest nye LADAer, og det var i konkurrence med de største byer i Danmark. I 1985 blev Mitsubishi agenturet tilføjet forretningen som flere gange blev udvidet til en moderne virksomhed som fulgte tidens krav. Jeg solgte min forretning i 2000, og har siden haft forskellige meget spændende jobs. Denne erfaring fra det virkelige liv kan jeg kunne drage stor nytte af i mit politiske arbejde i Region Syddanmark.
Jeg er i dag medlem af Region Syddanmark og sidder i regionens sundhedsudvalg og det Dansk/Tyske udvalg.
Jeg har i første periode været medlem af Psykiatrisk Dialogforum i Region Syddanmark, som er et rådgivende og debatskabende forum, der både forholder sig til bruger-/patient- og pårørendepolitikken og er et levende udtryk for, at regionsrådets vision om brugerinddragelse føres ud i livet. Psykiatrisk Dialogforum kan forholde sig til alle aspekter af psykiatrien, der influerer på samspillet mellem psykiatri, brugere/patienter og pårørende. Yderst spændende forum.
Jeg udpeget efter eget ønske til bestyrelsen i Hospice Sønderjylland, dette bestyrelsesarbejde er meget givende og fremadrettet, der er mange emner at tage fat om.
Regionsrådet har ligeledes udpeget mig til LAG-Tønder/Haderslev og til bestyrelsen i Museum Sønderjylland, hvor vi har konstitueret os med mig som formand, og til bestyrelserne i DSI Dybbøl Mølle og Historiecenter Dybbøl Banke`s bestyrelse, begge steder er jeg ligeledes bestyrelsesformand. Det er dejligt som politiker at få lov til at få bestyrelsesarbejde som man brænder for, og hvor man føler man kan gøre en forskel i, og når jeg så ser tilbage på sammenslutningen af de sønderjyske museer, og til det der i dag er Danmarks 3 største, og meget velfungerende museum, hvor fagligheden altid har været sat i højsædet. Det er dejligt at være omgivet af personer og ledere der arbejder professionelt på alle områder, det inspirerer også de forskellige bestyrelser til det samme, og så kun beskæftige sig med bestyrelsesarbejdet.
Februar 2017. 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü