www.jensmøller.com

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Jeg arbejder hele tiden på at være respekteret, som en seriøs politiker og forhandler, med et godt kendskab til kultur- og erhvervslivet i Sønderjylland.

Jeg blev i 1997 valgt til Sønderjyllands Amtsråd. Da Amtsrådet blev nedlagt i forbindelse med strukturreformen, blev jeg valgt til Ny Tønder Kommunalbestyrelse, og senest er jeg valgt til Regionsrådet i Regionsyddanmark. Jeg kender som ingen anden de 3 forskellige folkevalgte beslutningsorganer.

Jeg er valgt til mange spændende opgaver for borgerne i Region Syddanmark. Jeg er medlem af Regionens sundhedsudvalg og Dansk/Tysk udvalg. Jeg er ligeledes bestyrelsesformand for Museum Sønderjylland, Historiecenter Dybbøl Banke, og den selvejende institution Dybbøl Mølle.

 

 
Politikeren, museumsmanden og sønderjyden Jens Møller udnævnt til Ridder af Dannebrog.
 
 
Det er en af Sønderjyllands fremtrædende skikkelser på den politiske og kulturelle scene gennem flere årtier, Jens Møller Løgumkloster, der af hendes majestæt Dronningen den 7.juni 2017 er blevet udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen.
 
 
Den 63 årige Jens Møller har været drivkraft og en ledende skikkelse i en lang række aktiviteter i det sønderjyske og i samarbejdet over grænsen. Med sin indsats har han synliggjort og styrket Sønderjyllands rolle som en vigtig del af den danske historiske identitet og skabt fundament for samarbejde både i Sønderjylland og over grænsen.
 
 
Venstremanden og politikeren Jens Møller har været aktiv som valgt til Sønderjyllands amtsråd fra 1997-2006 og til region Syddanmark fra 2010 ff. Han har desuden nu i 2 perioder været valgt til kommunalbestyrelsen for Tønder Kommune(Venstre)med høje stemmetal, der vidner om hans stærke forankring i lokalsamfundet og enorme netværk. Som medle af kommunalbestyrelsen har Jens Møller bl.a.lagt arbejde i Kultur- & Fritidsudvalget og sat sit aftryk inden for folkeoplysning, fritid og idræt, biblioteker, musikskoler, museer og kulturelle opgaver. Desuden er Jens Møller valgt til kulturelt forum, som fordeler bidrag til kulturlivet i Tønder Kommune og sidder i bestyrelsen for Kong Frederik den 9.klokkespil i Løgumkloster.
 
 
Også hjembyen Løgumkloster nyder godt af Jens Møllers engagement og store arbejdsevne - han har taget initiativtil adskillige utraditionelle folkelige initiativer, bl.a. genstiftelsen af Løgumkloster Klokke Orden, arb ejdet for byens forskønnelse("Krokus i Løgumkloster") og for et mindesmærke for June og Peter Belli, der for mange år siden mødtes på det berømte "Klostermærken".
 
 
Ikke mindst inden for museumsområdet har Jens Møller efterladt sig blivende resultater, og han har deltaget i en lang række sammenhænge, hvor han har medvirket til at sætte Sønderjylland og landsdelens særlige historie på Danmarkskortet. Det er kun muligt at fremhæve de vigtigste i denne sammenhæng: Formand for søfartsmuseet i Aabenraa(1998-2002), genopretningen af Sønderborg Slot som kulturinstitution som formand i perioden 2002-05, formand for museum Sønderjylland 2005 til i dag, formand for DSI Dybbøl Mølle 1998 til i dag, formand for fonden Dybbøl Banke 2007 til i dag, formand for koordinerinsgruppen for 150-års jubilæet for 1864 (2011-15) og nu medlem af præsidiet for markering af Genforeningne (2016 ff.).
 
 
Senest har Jens Møller og Museum Sønderjyllands bestyrelse i tæt dialog med de sønderjyske kommuner og Slots- og Kulturstyrelsen igangsat arbejdet med at modernisere og løfte Museum Sønderjylland til den rolle, museet bør indtage, og med det mål 10 år efter museets etablering at nå næste skridt: at skabe èt samlet museum for hele landsdelen med fokus på gæsterne.
 
 
Jens Møller er naturligvis fortsat meget aktiv. Han er formand for museum Sønderjyllands bestyrelse, for Historiecenter Dybbøls bestyrelse og for fonden Dybbøl Mølles bestyrelse og er naturligvis stærkt involveret på den politiske arena, i samarbejdet i Sønderjylland og over grænsen.
 
 
Det er på enhver måde en sønderjysk kæmpe, der nu er udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen.
 
 
Yderligere information ved henvendelse til Museum Sønderjyllands direktør Henrik Harnow på tlf.51303298 eller henh@museum-sonderjylland.dk. Jens Møller kan kontaktes på tlf. 30233590 eller jm@rsyd.dk.
 

Gå på opdagelse på siden her og rigtig god fornøjelse...  

Til højre ses to ens møller -
oversat til sønderjysk "jens møller"

 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü